Opinnot

 

Geoinformatikka ja kartografia

Geoinformatiikan opetus käsittelee paikkatiedon mallinnusta ja hallintaa, sijaintitietorakenteita ja algoritmeja, paikkatiedon spatiotilastollista analyysia, matemaattisten mallien ja mm. geosimulointimenetelmien soveltamista.

Kartografian opetus koskee karttojen visuaalista suunnittelua ja niiden teknistä toteutusta. Kartan tuottamiseen keskittyvän opetuksen lisäksi kartografian kurssit sisältävät myös yleisempää ns. geovisualisointiin liittyvää opastusainesta.

 

Kaupunkisuunnitteluesitteissä voidaan hyödyntää tarkkaa sijaintitietoa, visuaalisia tehosteita sekä ihmisystävällistä käyttöliittymää.

Fotogrammetria ja kaukokartoitus

Fotogrammetrian päätehtävänä on määrittää kuvilta kohteiden geometrisia ominaisuuksia esim. muoto, koko ja sijainti. Kuvatulkinnassa keskitytään kohteiden etsintään, tunnistamiseen ja luokitteluun niiden laatuominaisuuksien perusteella. Kaukokartoituksessa em. tehtäviin sovelletaan tavallisimmin satelliittien kuvauslaitteiden ottamia, usein numeerisessa muodossa olevia kuvia.

 

Las Vegasin talousalueen kasvu ilmakuvalla & virtuaalimallista luotu video

Geodesia

Geodesian opetus käsittelee karttojen pohjana olevan koordinaattijärjestelmän luomista ja ylläpitoa, kartoitusta varten tarvittavien kiintopisteiden mittaamista, geodeettista kartoitusta sekä navigointia ja paikanmääritystä GPS-satelliittipaikannukseen perustuen.

 

Kuvat

Fontus Oy: Virtualhelsinki.net sekä www.fontus.com
3D Render Oy: Suunnitelmakuva Keilaniemen kehityshankkeesta
Cadvance Erkki Rousku: Suunnitelmakuva Otaniemen metroasemasta
Vianova Oy: Novapoint-virtuaalimallit
Vianova Oy: Tiehallinnon virtuaaliesitteet
www.retkikartta.fi