Mikä Poligoni?

Poligoni on Aalto-yliopiston geoinformatiikan (ent. geomatiikan) opiskelijat yhteen kokoava ammattiaineyhdistys.
Suurin osa poligonilaisista opiskelee geoinformatiikkaa, kartografiaa, fotogrammetriaa, kaukokartoitusta tai geodesiaa, mutta jäsenistöön kuuluu lisäksi valmistuneita ja muita maanmittareita.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii tuomaan alaa tunnetuksi sekä tutustuttamaan opiskelijat alan työmahdollisuuksiin jo opiskeluaikana. Poligoni toivottaa kaikki tervetulleiksi liittymään yhdistykseen!

Mobiili laserkeilain. (kuva: Maanmittauslaitos)

Fotogrammetrian avulla tuotettu kolmioverkkomalli Otaniemestä

Geoidi painovoimavaihteluineen (lähde)

Yhteistyöyrityksemme